Egzamin maturalny

Wybierz kategorię

Akademia Liry

Kurs maturalny oraz ósmoklasisty

Temat 2. Arkusz CKE maj 2015 (poziom rozszerzony)

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Zygmunt Krasiński

Na Sybir!

 

Sprzed ócz wam zniknę – jak fala sprzed łodzi,

Sprzed ócz wam zniknę – jak ptak, co odlata –

Sprzed ócz wam zniknę – jak sen, co odchodzi –

Odejdę od was w nieskończoność świata.

 

Odejdę od was cicho, niespodzianie,

Odejdę od was pewnie nocą ciemną.

Nikt mi nie ściśnie rąk na pożegnanie

I jak z umarłym, nikt nie pójdzie ze mną.

 

Na próżno składać będziecie narady,

Pytać się, płacząc: „Kędy jego droga?”

Bo wam ukryte zostaną me ślady,

Jak ślad dusz, z trumny lecących do Boga.

 

Lecz nie polecę ku wiecznej krainie,

Lecz nie odejdę ku kwiecistszym brzegom!

Kat mnie popędzi ku Sybiru śniegom

I pamięć moja z serc waszych upłynie.

 

Heidelberg, 1845 r. [pierwsza połowa lipca]

Zygmunt Krasiński, Na Sybir!, [w:] tenże, Wiersze. Poematy. Dramaty, Warszawa 1980.

 

 

Jacek Kaczmarski

Zesłanie studentów

 

Pod wielką mapą Imperium

Odpocząć – jak kto potrafi

Kończymy bliską Syberią

Skrócony kurs geografii

 

Śpi – kto spać może po drodze

Trudnej jak lekcja historii

Na wielkiej pustej podłodze

Egzamin wstępny katorgi

 

Najmłodszy w mapę jak w okno

Patrzy sczytując litery

Układa drogę powrotną

Przez białe wiorsty5 papieru

 

Dwaj inni usiedli razem

Dręczą się w mokrych ubraniach

Jak by tu ojcu pokazać

Naganne ze sprawowania

 

Ten ściągnął buty tarł palce

Ten nogą zdrętwiałą kołysze

Ten jeszcze myśli o walce

Ten Odyseję już pisze

 

A żołdak spity jak bela

Śpi i karabin odrzucił

Wie nawet już w majaczeniach

Że i tak nie mają gdzie uciec

 

Szynele6 o wyrok za duże

Kij co z wilgoci poczerniał

Książki tobołki podróżne

Pod wielką mapą Imperium

1980 r.

 

Jacek Kaczmarski, Zesłanie studentów, [w:] tenże, Antologia poezji, Warszawa 2012.

 

5 Wiorsta – dawna rosyjska miara długości (ok. 1067 m).