Egzamin maturalny

Wybierz kategorię

Akademia Liry

Kurs maturalny i ósmoklasisty

Jestem nauczycielką języka polskiego, absolwentką polonistyki i terapii pedagogicznej w Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Od ponad piętnastu lat prowadzę zajęcia z młodzieżą szkolną i akademicką z języka polskiego oraz szeroko pojętej kultury, między innymi filmu, malarstwa, rzeźby czy plakatu.

Autorka tomiku wierszy pt. „Studium współczesności” (ISBN 978-83-949939-1-7)) oraz książki „Zeszyt motywów. Dla maturzystów i nie tylko” (ISBN 978-83-959349-0-2) i „Arkuszy ósmoklasisty” (pozycja w przygotowaniu). Korektorka tekstów oraz członkini zespołu redakcyjnego dra inż. Rafała Szczypińskiego.

Udzielam lekcji na każdym szczeblu nauczania, szczególnie zapraszam uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Wykup dostęp
cudzysłów
Dydaktykę realizuję według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE.
Agnieszka Szczypińska

Priorytety

Priorytetem mojej pracy z uczniem jest przede wszystkim opanowanie umiejętności prawidłowego napisania wypracowania maturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem tezy interpretacyjnej wraz z określeniem problemu, która to w przypadku nowej matury stanowi podstawę prawidłowo napisanej rozprawki, interpretacji poezji lub eseju maturalnego.

W przypadku dłuższej współpracy opracowuję indywidualny plan pracy z uczniem, który to zostaje przedstawiony na pierwszych zajęciach.

Przebieg zajęć

Omawiany materiał jest podzielony na kilkanaście bloków tematycznych, z których każdy przedstawiam zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej.

Ponadto zajęcia są uzupełniane nowoczesnymi technikami audiowizualnymi np. prezentacjami multimedialnymi z użyciem projektora i ekranu oraz licznymi pomocami dydaktycznymi, jak na przykład nowatorskimi planszami edukacyjnymi, kartami magnetycznymi przeznaczonymi do układania na tablicy itp.

Wykup dostęp

Materiały edukacyjne

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje komplet autorskich materiałów np. informacje o omawianej epoce literackiej, tematy wypracowań itp. Podczas lekcji omawiam również zadania z matury ustnej z trzech obowiązujących zakresów, czyli teksty literackie, językowe, ikoniczne. W tym przypadku zwracam szczególną uwagę na możliwości odnoszenia się do innych tekstów kultury. Zaznaczam, że uczeń otrzymuje listę filmów, jakie warto obejrzeć, czy wykaz dzieł sztuki, z którymi warto się zapoznać. Omawiam również, w jaki sposób interpretować plakat teatralny, rzeźbę, mural itp.

Każde zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, efektywny i z humorem w specjalnie do tego przystosowanym pokoju.

Serdecznie zapraszam osoby w każdym wieku przygotowujące się do egzaminu ośmioklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, jak również osoby startujące w konkursach i olimpiadach z języka polskiego.

W trakcie trwania nauki rodzice na bieżąco informowani są o postępach swoich dzieci.

Dysponuję licznymi referencjami byłych uczniów (bądź ich rodziców) do wglądu dla osób zainteresowanych.

kontakt

Cennik (godzinna lekcja trwa 55 minut)

regularne zajęcia indywidualne 140 zł/1H/1OS.
doraźne zajęcia indywidualne 180 zł/1H/1OS.
zajęcia w grupie dwuosobowej 150 zł/1H/1OS.
zajęcia w grupie trzyosobowej 150 zł/1H/1OS.
przygotowanie do olimpiad oraz konkursów 180 zł/1H/1OS.