Egzamin maturalny

Wybierz kategorię

Akademia Liry

Kurs maturalny oraz ósmoklasisty

Zadanie 3. Wskazanie części mowy

Uzupełnij zdanie.

Część mowy oznaczająca właściwości osób, zwierząt, przedmiotów, pojęć to                                                  . Odpowiada na pytania                                                  . Odmienia się przez                                                  .

 

© mgr Agnieszka Szczypińska, wszelkie prawa zastrzeżone